Nemrznúce zmesi

Nemrznúce zmesi

  A B C D
1 PONUKOVÝ LIST 
platný od 01.06.2010
2 Kód Názov výrobku Balenie
3
4 Nemrznúce kvapaliny do chladičov
5 AUT33 Autex Antifreeze OB ( G 10 ) 1 L
6 AUT57 Autex Antifreeze OB 4 L
7 AUT22 Autex Antifreeze OB 5 L
8 AUT23 Autex Antifreeze OB 10 L
9 AUT24 Autex Antifreeze OB 20 L
10 AUT60 Autex Antifreeze OB 25 L
11 AUT25 Autex Antifreeze OB orig. 50 L
12 AUT26 Autex Antifreeze OB orig. 200 L
13 AUT30 Autex Antifreeze AL ( G11 ) 1 L
14 AUT58 Autex Antifreeze AL 4 L
15 AUT27 Autex Antifreeze AL 5 L
16 AUT28 Autex Antifreeze AL 10 L
17 AUT29 Autex Antifreeze AL 20 L
18 AUT61 Autex Antifreeze AL 25 L
19 AUT31 Autex Antifreeze AL orig. 50 L
20 AUT32 Autex Antifreeze AL orig. 200 L
21 AUT34 Autex Antifreeze D ( G 12 ) 1 L
22 AUT59 Autex Antifreeze D 4 L
23 AUT35 Autex Antifreeze D 5 L
24 AUT36 Autex Antifreeze D 10 L
25 AUT37 Autex Antifreeze D 20 L
26 AUT62 Autex Antifreeze D 25 L
27 AUT38 Autex Antifreeze D orig. 50 L
28 AUT39 Autex Antifreeze D orig. 200 L
29        
30  Tešíme sa na Vašu objednávku!
31        
32 DEROMETAL s.r.o.    tel.+421  33 641 2651
33 Myslenická 1            fax.+421 33 640 3254
34 902 01 Pezinok     mobil+421 905 344 211
35 www.derometal.sk
36 e-mail: derometal@derometal.sk
37