Ozubené tyče

OZUBENÉ KOLESÁ A OZUBENÉ HREBENE

Ozubené kolesá s priamym ozubením v súlade s DIN 3972 II, od mod. 1 do mod.6 z ocele C.43 vhodné pre indukčné kalenie. Ozubené hrebene s priamym ozubením v dĺžkach 500 - 1000 - 2000 mm z normalizovanej ocele C.40 v moduloch 1-16. Modul 7 - 8 - 9 - 12 - 14 - 16 iba na objednávku. Ozubené hrebene pre pohony automatických brán modul 4 povrchovo zinkované, alebo plastové s otvormi a upevňovacími skrutkami v dĺžkach 1000-2000 mm.