Upínacie púzdra

SVORNÉ HRIADELOVÉ PÚZDRA RCK

Isté a hospodárne spojenie hriadela s nábojom, ako alternativa k spojeniu pomocou pier, klínov a drážkovania.

UPÍNACIE PÚZDRA TAPER BUSH RCB®, MAGYS®

Kuželové púzdra so širokou ponukou otvorov v metrickej a palcovej rade. Sú určené pre upnutie remeníc a reťazových kôl.