Úvod

Foto firmy

Derometal s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti predaja reťazí, spojok a reťazových kolies, olejov, plastických mazív, kvapalín a nemrznúcich zmesí

Hlavné zameranie firmy a kooperačné vzťahy sú založené na predaji a distribúcii produktov zastúpených výrobcov ČZ Řetězy, s.r.o. Strakonice a ŘETĚZY VAMBERK, spol. s r.o.

V ponuke produktov nájdete valčekové reťaze, špeciálne reťaze, Fleyerové reťaze, puzdrové reťaze, Gallové reťaze, lamelové, čapové a Ewartové reťaze, dopravné reťaze a unášače, reťaze pre motocykle, reťaze pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, reťaze pre zemné stroje, reťaze pre výrobu izolačných materiálov, reťaze pre podvesné dopravníky, reťazové napínáky, reťazové kolesá a kotúče, spojovacie články, mazivá a odmasťovače.

Derometal s.r.o. sa usiluje byť spoločnosťou orientovanou na zákazníka, uznávanou obchodnými partnermi ako spoľahlivý a korektný partner.

Základnou filozofiou spoločnosti je orientovať sa na zákazníka, sústrediť sa na poznanie jeho želaní, záujmov a potrieb a v nadväznosti na dlhoročné odborné skúsenosti personálu uspokojiť jeho potreby čo najlepším spôsobom.

Derometal s.r.o. kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich produktov, ich široký sortiment, nízke dodacie lehoty, dostupnosť produktov na celom území SR a skvalitňovanie styku s obchodnými partnermi a zákazníkmi.DEROMETAL s.r.o.
Myslenická 1
902 01 Pezinok

Tel.: +421 33 641 26 51
Fax: +421 33 640 32 54
Mobil: +421 908 713 869
e-mail: derometal@derometal.sk