Prevodovky

PREVODOVKY A ELEKTROMOTORY, MECHANICKÉ VARIÁTORY

Šnekové prevodovky s uplatnením pre širokú oblasť pohonov. Sú ponúkané s prevodovými pomermi i=7-100 pre pripojenie k elektromotorom PAM 56-132. Mechanické variátory Série 02-05-10 s rozsahom rychlostí 1:5.